Historie

Jezdecký odbor vznikl v rámci Hořického Sokola roku 1929. Jeho zakladateli byli Josef Černý, MUDr. Kaufman a Mudr. Sladký.Vůbec prvním koněm tohoto spolku byl kůň Pepík, později se počet koní zvýšil.V letech 1934 - 1938 uspořádal jezdecký odbor na Gothardě pět skokových závodů , o které byl velký zájem mezi jezdci i diváky. V těchto letech oddíl skvěle reprezentoval F. Karas a dorostenec Spilka.Stáj oddílu se přesunula na konec Janderovy ulice a jízdárna se nacházela na Gothardě za hřištěm kopané.

V roce1946 byly vybudovány nové stáje. Oddíl dále reprezentuje Miloš Spilka, který se na závodech v Liberci ve skoku "L" umístil druhý, nově také Spurný na koni Oděsa a Kuneš na koni Vítr. S nástupem nového předsedy Martina Sladkého se jezdecký odbor na pár let stává součástí Svazarmu. V roce 1949 se konají další významné závody a hořičtí jezdci opět bodují - Ivan Černý na koni Vítr, Stanislav Matuška na Bandurovi, Miloš Spilka, Kuchař.

Počátkem padesátých let jezdecký odbor z rozbourané, staré budovy získal materiál na stavbu kryté haly. Mezi reprezentanty přibývá Karel Vašák a Zdeněk Tomášek, významná osobnost celého jezdeckého spolku. Josef Černý a Zdeněk Tomášek se stali přeborníky kraje ve skoku a drezúře dva roky před tím, než přešel jezdecký odbor pod TJ Sokol při Zemědělské technické škole

.Zdeněk Tomášek

Počátkem šedesátých let se oddíl dostává do krize, ale roku 1962 se předsedou stává Zdeněk Tomášek a situace se změní k lepšímu. Oddílu se začíná opět sportovně dařit , hlavně díky jezdcům : Tomášek, Černý, M.Kazda. Roku 1968 začíná budování novách stájí a jízdárny v prostoru Na Závisti, kam se koně nastálo nastěhovali roku 1969. Později je zapískováno kolbiště a oplocen celý areál. Na závodech se daří J. Budinovi, Z.Tomáškovi i J.Hlušičkovi.

Roku 1976 byly vyasfaltovány všechny komunikace v areálu a areál získal téměř dnešní podobu. Na krajských přeborech v Pardubicích získalo družstvo Hořic titul krajského přeborníka již pod novým názvem Tělovýchovná jednota Start Hořice. Skladovací hala byla konečně dokončena. Objevují se noví jezdci jako např. Danuše Balážová, Dana Havlíčková, Soňa Černá a Milan Neumann.

V roce 1979 byly vybetonovány základy nové haly, která měla sloužit jako krytá jízdárna. Později hala dostala ocelovou konstrukci, což byl významný krok k jejímu celkovému dokončení.

Každoročně se v Hořicích konaly jezdecké závody. Od počátku sedmdesátých let to byla Cena města Hořic, soutěže ve skákání a drezúře. Mezi pozdější úspěšné jezdce z Hořic můžeme zařadit Miloše Málka a Alenu Šmatolánovou. V roce 2004 se konal jubilejní 30. ročník Ceny města Hořic.